Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) và Giờ Trái đất (29/3)
  1. Hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3/2024

- Thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 8/3/2024 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) và Giờ Trái đất (29/3) trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024. UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, Ngành, các Tổ chức Chính trị - xã hội, Đoàn thể đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) và Giờ Trái đất (29/3) như: Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1132/CA-KH-PHC ngày 15/3/2024; Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 13/3/2024; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành văn bản số 509/BTV-TGCSLP ngày 12/3/2024; UBND huyện Vụ Bản đã ban hành kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/3/2024;…

Ngày 19/3/2024 được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thuỷ đã tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Giờ Trái đất năm 2024 và phát động ra quân vệ sinh môi trường tại Trường PTTH Giao Thủy, huyện Giao Thủy với mục đích:

+ Nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa các cộng đồng và quốc gia. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

+ Khẳng định những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu; đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên.

- Tham dự mít tinh có đồng chí Đỗ Quang Trung – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các đơn vị trực thuộc Sở; đ.c Phạm Thị Thanh Huyền Phó Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nam Định cùng trưởng các đơn vị, cán bộ Tỉnh Đoàn; đồng chí Vũ Văn Chương – Phó chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cùng Phòng TN&MT huyện Giao Thủy; Đại diện BCH huyện đoàn, Ban Giám hiệu trường THPT Giao Thủy & 1.000 ĐVTN, HS và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Giao Thuỷ.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2024

- Nước - Cầu nối tới hòa bình và thịnh vượng.

- Hợp tác vì nước, duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định xã hội.

- Quản lý nước công bằng và bền vững góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

- Cân bằng nhu cầu về nước là thước đo của sự phát triển.

- An ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng cho mọi quốc gia.

- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống chúng ta.

- Nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước.

          3. Một số hình ảnh hưởng ứng ngày Nước Thế giới 2024