Tài nguyên nước, xả nước thải.
Câu hỏi: Việc công khai thông tin liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được quy đinh như thế nào?
Việc công khai thông tin liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Điều 3, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Trong đó, việc công khai thông tin về những nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy định như sau:
1. Chủ dự án các công trình gồm: hồ, đập có tổng dung tích từ 500 triệu m3 trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 10 m3/giây trở lên; Công trình chuyển nước giữa các nguồn nước; Công trình hồ, đập làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của sông, suối trên một đoạn có chiều dài từ một (01) km trở lên; Công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên; Công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên phải công bố công khai các thông tin. Thông tin công khai bao gồm:
a) Đối với công trình hồ, đập; công trình khai thác, sử dụng nước mặt; công trình chuyển nước giữa các nguồn nước; công trình hồ, đập làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của sông có quy mô nêu trên, các thông tin công khai gồm: mục đích khai thác, sử dụng nước; nguồn nước khai thác, sử dụng; vị trí công trình khai thác, sử dụng nước; phương thức khai thác, sử dụng nước; lượng nước khai thác, sử dụng; thời gian khai thác, sử dụng; các đặc tính cơ bản của hồ, đập trong trường hợp xây dựng hồ, đập.
b) Đối với công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên, thông tin công khai gồm: Loại nước thải; nguồn nước tiếp nhận nước thải; vị trí xả nước thải; lưu lượng, phương thức xả nước thải; giới hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.
c) Đối với công trình khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên, thông tin công khai gồm: Mục đích khai thác, sử dụng nước; vị trí công trình khai thác nước; tầng chứa nước khai thác, độ sâu khai thác; tổng số giếng khai thác; tổng lượng nước khai thác, sử dụng; chế độ khai thác; thời gian khai thác, sử dụng.
2. Việc công khai thông tin thực hiện theo các hình thức:
- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của UBND huyện, website của UBND tỉnh: ngoài các thông tin nêu trên còn có các thông tin như sau: Thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) kèm theo tờ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án;) Kế hoạch triển khai xây dựng công trình; Tiến độ xây dựng công trình; Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo nước cho các đối tượng sử dụng ở thượng và hạ lưu công trình trong quá trình xây dựng, vận hành công trình, thời gian công trình không vận hành; Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
- Ba mươi ngày làm việc trước khi khởi công và trong suốt quá trình xây dựng công trình, chủ dự án phải niêm yết công khai thông tin quy định tại điểm 1 nêu trên tại UBND huyện, UBND xã và tại địa điểm nơi xây dựng công trình.

Cấp phép khai thác TNN
Câu hỏi: Nguyên tắc cấp phép khai thác tài nguyên nước được quy đinh như thế nào?
  Theo quy định của Luật Tài nguyên nước các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc các trường hợp không phải đăng ký, không phải xin phép phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi quyết định việc đầu tư. Nguyên tắc khi cấp phép khai thác tài nguyên nước phải đảm bảo các nội dung sau đây: Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt; Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt.   
Hỏi đáp mua bán chuyển nhượng
Đồng Thị Nhung d?ng th? nhung
Câu hỏi: Gia đình tôi có mua 01mảnh đất (mua nguyên cả thửa) nằm trên trục đường tỉnh lộ 490 đoạn đường thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất mang tên ông Báu (người bán), nhưng khi giải phòng mặt bằng để mở rộng đường lại mang tên ông Toàn (người mua) nay gia đình tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Báu sang cho ông Toàn thì cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì? tôi muốn gửi hồ sơ trực tuyến thì gửi vào thủ tục nào
Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trả lời bà như sau:
Hồ sơ khi thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Mục 26 của Quyết định 356 ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Nam Định quy định cụ thể:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính một cửa của UBND cấp huyện hoặc bộ phận một cửa UBND cấp xã. Trong trường hợp bà muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì đề nghị bà truy cập vào website https://dichvucong.namdinh.gov.vn/ vào mục Đăng ký; Sau khi đăng ký tài khoản thành công nhấn nút: Nộp hồ sơ trực tuyến -> Sở ban ngành -> Sở Tài nguyên và Môi trường -> Chi nhánh Nghĩa Hưng ->Thủ tục hành chính số thứ tự 36 (Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận) -> Nộp hồ sơ.
Thủ tục hành chính nói trên đang được thực hiện ở mức độ 3, đề nghị bà nhập thông tin liên hệ, nhập thông tin hồ sơ, nhập tờ khai, đính kèm tệp để nộp trực tuyến, đồng thời nộp hồ sơ bản gốc về Trung tâm hành chính Một cửa của UBND huyện Nghĩa Hưng.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trả lời để bà Đồng Thị Nhung được biết.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghĩa Hưng để được hướng dẫn cụ thể./.

Xin hướng dẫn thủ tục trích lục bản đồ địa chính
Trần Thành Nam namnadeco@gmail.com
Câu hỏi: Tôi muốn xin trích lục bản đồ địa chính cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long . Kính nhờ Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên môi trường Nam Định hướng dẫn trình tự ( gặp ai, bộ phận , phòng nào ...) để có thể cung cấp tài liệu cho tôi
Về vấn đề Ông hỏi chúng tôi xin trả lời ông như sau:
Đề nghị Ông liên hệ với Ông Hoàng Thắng
Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin lưu trữ - Địa chính
Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Số điện thoại : 0919 229 2765
Để được hướng dẫn việc trích lục bản đồ địa chính theo quy định./.
Thực tập sinh
Đoàn Xuân Hiếu hieulan250394@gmail.com
Câu hỏi: Cháu muốn xin thực tập thì cháu phải làm những bước nào ạ[br /]cháu cảm ơn ạ
Câu hỏi của bạn không nêu rõ lĩnh vực, chuyên ngành nghiên cứu, thực tập. Do vậy, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Văn phòng sở theo số điện thoại 0228.3841483 để được hướng dẫn cụ thể./.
File bản đồ
Đoàn Xuân Hiếu hieulan250394@gmail.com
Câu hỏi: -Cháu chào chú ạ[br /]-Cháu là Sinh viên năm 4 ngành Quản lí đất đai của trường đại học Mỏ-Địa Chất[br /]Hiện tại cháu có một số bài thu hoạch mà Giảng Viên đưa ra, trong đó có nội dung: "Thu thập bản đồ hiện trạng tại địa phương và bảng kiểm kê thuyết minh liên quan"[br /]-Vậy cháu gửi mail đến Bộ với tâm nguyện muốn xin các chú File Bản Đồ Hiện Trạng sử dụng đất của từng xã phường tại thành phố Nam Định ạ [br /]-Nếu tiện cháu kính mong được phản hồi từ Bộ ạ, cháu cảm ơn!
Chào bạn.Câu trả lời của bạn được gửi kèm theo file đính kèm. Trân trọng ! Tải về
Đất đai
Hoàng Hồng Quân quanhoang024@gmail.com
Câu hỏi: Đất đấu giá năm 1999 có hợp thửa được không ạ

Kính gửi: Ông Hoàng Hồng Quân, địa chỉ email: quanhoang024@gmail.com

 

Ngày 18/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định nhận được câu hỏi của ông Hoàng Hồng Quân, ở địa chỉ email: quanhoang024@gmail.com, trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường, có nội dung cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Câu 1: Đất đấu giá năm 1999 có hợp thửa được không ạ ?

Câu 2: Tôi có 2 lô đất đấu giá năm 1999 đứng tên mẹ tôi và tôi nay tôi muốn hợp thánh một lô mang tên mẹ tôi có được không ?

Trả lời: 

Hai câu hỏi của ông có cùng nội dung là hợp thửa đất, nếu không có tình tiết nào khác, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:

Căn cứ khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định nêu rõ:

“d) Các thửa đất thực hiện việc hợp thửa phải là các thửa đất không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này và phải liền kề nhau, sau khi hợp lại tạo thành một thửa đất độc lập xác định trên thực địa, được mô tả trên hồ sơ.”

Tại khoản 2 Điều 5 Quy định:

“ 2. Đất ở thuộc các khu đô thị mới, khu tái định cư, các điểm dân cư nông thôn, khu dân cư ở các xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch), các thửa đất dịch vụ được nhà nước giao khi thu hồi đất nông nghiệp theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, do câu hỏi của ông không cung cấp đầy đủ thông tin về khu vực, vị trí 2 lô đất và quy hoạch chi tiết,…nên không có căn cứ để xác định có đủ điều kiện hay không. Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để được xem xét.

 

Tải về
Đất đai
Hoàng Hồng Quân quanhoang024@gmail.com
Câu hỏi: Tôi có 2 lô đất đấu giá năm 1999 đứng tên mẹ tôi và tôi nay tôi muốn hợp lại thành một lô mang tên mẹ tôi có được không

Kính gửi: Ông Hoàng Hồng Quân, địa chỉ email: quanhoang024@gmail.com

 

Ngày 18/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định nhận được câu hỏi của ông Hoàng Hồng Quân, ở địa chỉ email: quanhoang024@gmail.com, trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường, có nội dung cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Câu 1: Đất đấu giá năm 1999 có hợp thửa được không ạ ?

Câu 2: Tôi có 2 lô đất đấu giá năm 1999 đứng tên mẹ tôi và tôi nay tôi muốn hợp thành một lô mang tên mẹ tôi có được không ?

Trả lời: 

Hai câu hỏi của ông có cùng nội dung là hợp thửa đất, nếu không có tình tiết nào khác, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:

Căn cứ khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định nêu rõ:

“d) Các thửa đất thực hiện việc hợp thửa phải là các thửa đất không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này và phải liền kề nhau, sau khi hợp lại tạo thành một thửa đất độc lập xác định trên thực địa, được mô tả trên hồ sơ.”

Tại khoản 2 Điều 5 Quy định:

“ 2. Đất ở thuộc các khu đô thị mới, khu tái định cư, các điểm dân cư nông thôn, khu dân cư ở các xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch), các thửa đất dịch vụ được nhà nước giao khi thu hồi đất nông nghiệp theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, do câu hỏi của ông không cung cấp đầy đủ thông tin về khu vực, vị trí 2 lô đất và quy hoạch chi tiết,…nên không có căn cứ để xác định có đủ điều kiện hay không. Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để được xem xét.

 

Tải về
đất đai
pham thị trang trangbonbi2@gmail.com
Câu hỏi: sao gia đình tôi gửi câu hỏi nhờ các cấp trả lời giúp tôi đến nay đã10 ngày không thấy trả lời ạ . gđ tôi có 1 mảnh ruộng được cấp qsd đất của nhà nước . nhưng có 1 gđ có tiền đã mua hết cả 1 cánh ruộng đấy để quy hoạch đấu thầu lên lô đất khu đô thị , nhà tôi không bán k đổi k cho . xã cũng k có giấy thu hồi . nhà tôi nằm ở giữa cánh ruộng mà họ lên lô bán . bây giờ gđ tôi vào làm họ chửi doạ đánh . nhờ chính quyền ra đo để trả lại cũng k đo ạ . vậy gđ tôi mong các cấp chính quyền giải quyết giúp đỡ tôi ạ . gđ tôi là gđ chính sách đãng lẽ các cán bộ xã phải giúp đỡ cho gđ tôi đằng này cứ trả lời cho xong. tôi có dầy đủ bằng chứng . nếu trên cần thì toi sẽ gửi ạ . tôi xin chân thanh cảm ơn .

Kính gửi: Bà Phạm Thị Trang

Địa chỉ Email: trangbonbi2@gmail.com

          Ngày 08/12/2022 và ngày 04/01/2023, trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của bà Phạm Thị Trang được gửi đến bằng email trangbonbi2@gmail.com. Câu hỏi của bà Trang có nội dung: gia đình bà có mảnh ruộng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện mảnh ruộng này nằm giữa các mảnh ruộng khác được quy hoạch là đất khu đô thị. Mảnh ruộng này gia đình bà không bán, không đổi cho ai, nhưng khi gia đình bà ra canh tác thì bị dọa đánh, gia đình bà nhờ chính quyền ra đo để trả lại đất cho gia đình nhưng chính quyền cũng không  ra đo. Bà đề nghị các cơ quan giúp đỡ gia đình.

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của bà, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bà như sau: câu hỏi của bà Phạm Thị Trang không nêu rõ mảnh ruộng của bà thuộc xã, huyện nào, bà chỉ nêu mảnh ruộng của bà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nằm giữa các mảnh ruộng khác được quy hoạch là đất khu đô thị. Theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Vì vậy, liên quan đến nội dung mảnh ruộng của gia đình bà, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đề nghị bà liên hệ với UBND cấp huyện- là cơ quan đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để bà Phạm Thị Trang được biết./.

Các công văn làm báo cáo ĐTM
Nguyễn Thị Thu Hà nguyenthithuha05011995@gmail.com
Câu hỏi: Em chào anh (chị). Chúc anh/chị tuần làm việc vui vẻ. Cho phép e hỏi. Hiện tại xã của em (xin phép được giấu tên) là chủ đầu tư của một dự án. Theo luật BVMT 2022 thì dự án của bon em vắt buộc phải làm báo cáo ĐTM. Vậy cho phép em hổi công văn niêm yết thì bọn e Kính gửi đơn vị nào đây ạ. Em mong anh/chị giúp e ạ.

Theo Khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trườngvề hình thức tham vấn như sau:

“3). Hình thức tham vấn:

a) Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:

Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án gửinội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự án, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định có trách nhiệm đăng tải nội dung tham vấn. Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 ngày;hết thời hạn tham vấn, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử có trách nhiệm gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án;

b) Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:

Chủ dự án chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường kể từ khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường cho đến khi kết thúc họp lấy ý kiến.

Chủ dự án có trách nhiệm trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cuộc họp tham vấn. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và các phản hồi, cam kết của chủ dự án phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp tham vấn cộng đồng theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

c) Tham vấn bằng văn bản:

Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến các đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này kèm theo văn bản tham vấn theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Các đối tượng được tham vấn bằng văn bản có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định nàytrong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn”.

          Như vậy, trường hợp UBND xã là chủ dự án thì việc tham vấn sẽ thực hiện như sau:

          - Khi thực hiện hình thức tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: UBND xã gửi văn bản đề nghị đăng tải nội dung tham vấn và gửi kèm 1USB chứa file báo cáo ĐTM của dự án gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định – Địa chỉ số 1A đường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định để được đăng tải.

          - Khi thực hiện hình thức tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến: UBND xã thực hiện niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến các đối tượng theo quy định trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày.

          - Khi thực hiện hình thức tham vấn bằng văn bản: UBND xã có văn bản gửi UBMTTQ xã và các tổ chức có liên quan (đối tượng lấy ý kiến tham vấn được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) để lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án.

Tải về