LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17 TỪ NGÀY 29/04/2024 ĐẾN NGÀY 05/05/2024
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM

Không có lịch

Không có lịch

Không có lịch

Không có lịch

Không có lịch

Không có lịch

Không có lịch

ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thời gian làm việc mùa hè,áp dụng từ ngày 16 tháng 4năm 2024 như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h00'đến 11h30';

- Buổi chiều: Từ 13h30'đến 17h00'.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tổ chức thực hiện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.