Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 376/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 03/07/2024
Ngày hiệu lực 03/07/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 04/07/2024
Các tệp văn bản đính kèm