Các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2022 với chủ đề là "Cảnh báo sớm và hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai".