Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
Số: 207/TB-UBND Thông báo 207/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 20/10/2021 Tải về
Số: 163/QĐ-BCĐ Quyết định 163/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên để phòng, chống dịch COVID-19 20/10/2021 Tải về
Số: 202/TB-UBND Thông báo 202/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Ý Yên 18/10/2021 Tải về
Số: 120/KH-UBND Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định 15/10/2021 Tải về
Số: 53/KH-ĐĐBQH Kế hoạch 53/KH-ĐĐBQH tổ chức kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, NK 2021-2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh 12/10/2021 Tải về
Số: 197/TB-UBND Thông báo 197/TB-UBND kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 12/10/2021 Tải về
Số: 36/CĐ-UBND Công điện 36/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn 11/10/2021 Tải về
Số: 264/TB-VPCP Thông báo 264/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 09/10/2021 10/10/2021 Tải về
Số: 35/CĐ-UBND Công điện 35/CD-UBND khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó với Bão số 7 08/10/2021 Tải về
Số: 217/BC-UBND Báo cáo 217/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021 05/10/2021 Tải về