Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
Số: 2516/QĐ-UBND Quyết định 2516/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/11/2021 Tải về
Số: 2422/QĐ-UBND Quyết định 2422/QĐ-UBND v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định 09/11/2021 Tải về
Số: 8149/CĐ-VPCP Công điện số 8149/CĐ-VPCP về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 07/11/2021 Tải về
Số: 214/TB-UBND Thông báo 214/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 01/11/2021 Tải về
Số: 127/KH-UBND Kế hoạch 127/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022 01/11/2021 Tải về
Số: 1831/QĐ-TTg Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 01/11/2021 Tải về
Số: 213/TB-UBND Thông báo 213/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Nam Định 28/10/2021 Tải về
Số: 212/TB-UBND Thông báo 212/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 27/10/2021 Tải về
Số: 285/TB-VPCP Thông báo 285/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 27/10/2021 Tải về
Số: 119/NQ-CP Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ2021-2030 27/10/2021 Tải về