Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu Số: 2422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành TT Tin học- Sở Thông tin truyền thông
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí Trần Lê Đoài
Ngày đăng 09/11/2021
Các tệp văn bản đính kèm
qdpdpadgh_2020_kempl.pdf