Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
2037/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh số hiệu các tuyến đường tỉnh trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định định hướng đến năm 2030 04/11/2022 Tải về
970/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung quy hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh 26/05/2022 Tải về
Quyết định 2524/QĐ-STNMT V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung KH SDĐ năm 2019 tỉnh Nam Định 13/11/2019 Tải về
Quyết định 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỉnh Nam Định 23/08/2019 Tải về
Quyết định 1421/QĐ-UBND V/v bổ sung danh mục, dự án công trình thuộc KH SDĐ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 08/07/2019 Tải về
Quyết định 2152/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu(tỷ lệ 1/2000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025 03/10/2018 Tải về
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ(2016-2020) tỉnh Nam Định 23/01/2018 Tải về
Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Nam Định đến năm 2020 12/01/2018 Tải về
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Nam Định 26/12/2017 Tải về
Biểu mẫu về kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 01/01/1970 Tải về