Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1052/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Lĩnh vực Tỉnh Nam Định
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 29/05/2023
Các tệp văn bản đính kèm
11_QD_phe_duyet_ke_hoach_bo_sung_nam_2023_lan_1 (1).pdf
Phu_luc_I_-_THD (1).pdf
Phu_luc_II_ (2).pdf