Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
Số: 3965/TB-STNMT Thông báo 3965/TB-STNMT kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Sông Hồng tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định 18/12/2020 Tải về
Số: 3920/TB-STNMT Thông báo 3920/TB-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu 16/12/2020 Tải về
Số 1409/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra 1409/TB-STNMT V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tại phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định 15/05/2020 Tải về
Số 26/TTr-TTra Tờ trình 26/TTr-TTra V/v đề nghị công khai các trường hợp xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực TNMT năm 2018, 2019 16/04/2020 Tải về
số 13/QĐ-STNMT Quyết định 13/QĐ-STNMT Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2020 03/01/2020 Tải về
số 3884/QĐ-STNMT Quyết định 3884/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 12/12/2019 Tải về
số 477/QĐ-TTCP Quyết định 477/QĐ-TTCP ​Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​. 28/06/2019 Tải về
số 1143/QĐ-STNMT Quyết định 1143/QĐ-STNMT điều chỉnh QĐ ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Nam Định 13/05/2019 Tải về
số 1096/STNMT-TTra Công văn 1096/STNMT-TTra về việc triển khai thực hiện một số đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2019 07/05/2019 Tải về
số 3528/STNMT-TTra Công văn số 3528/STNMT-TTra V/v công khai các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai. 03/12/2018 Tải về