Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
2349/QĐ-UBND QĐ Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Nam Định 24/11/2023 Tải về
Tải về
460/TB-UBND TB Về việc công khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 04/10/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
65/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nam Định 06/01/2023 Tải về
Tải về
1361/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố Nam Định 01/08/2022 Tải về
Tải về
644/TB-UBND Thông báo 644/TB-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất các công trình, dự án năm 2022 31/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
977/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố Nam Định 26/05/2022 Tải về
Tải về
58/TB-STNMT Thông báo 58/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với công trình Nhà phố CL16, Biệt thự BT-4 khu đô thị Dệt may Nam Định của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định 06/01/2022 Tải về
2856 /QĐ-UBND Quyết định 2856 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Nam Định 27/12/2021 Tải về
1396/QĐ-UBND Quyết định 1396/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 02/07/2021 Tải về
376/QĐ-UBND Quyết định 376/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Nam Định 22/02/2021 Tải về