Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
644/TB-UBND Thông báo 644/TB-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất các công trình, dự án năm 2022 31/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
58/TB-STNMT Thông báo 58/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với công trình Nhà phố CL16, Biệt thự BT-4 khu đô thị Dệt may Nam Định của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định 06/01/2022 Tải về
1396/QĐ-UBND Quyết định 1396/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 02/07/2021 Tải về
376/QĐ-UBND Quyết định 376/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Nam Định 22/02/2021 Tải về
Quyết định 2282/QĐ-STNMT V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam thuê đất thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc 24/06/2020 Tải về
Quyết định 644/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Nam Định 25/03/2020 Tải về
Quyết định 2882/QĐ-STNMT V/v giao đất cho UBND thành phố Nam Định để quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường gom Quốc lộ 10 20/12/2019 Tải về
Quyết định 2281/QĐ-STNMT V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Liên Hùng thuê đất thực hiện dự án Xây dựng. 15/10/2019 Tải về
Quyết định 1005/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Nam Định 15/05/2019 Tải về
Quyết định 1426/UBND-ĐT V/v Tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu 3 phường, xã phía Nam sông Đào, TP Nam Định 20/11/2018 Tải về
Thông báo 246/TB-UBND V/v công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm đầu tiên của điều chỉnh quy hoạch SDĐ TP. Nam Định 14/11/2018 Tải về
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Nam Định tỉnh Nam Định 14/11/2018 Tải về
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 thành phố Nam Định tỉnh Nam Định 14/11/2018 Tải về
Báo cáo thuyết mình và danh mục các công trình điều chỉnh quy hoạch GĐ 2018-2020 TPNĐ 14/11/2018 Tải về
Quyết định số 2425/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 31/10/2018 Tải về
Quyết định 1800/QĐ-UBND V/v cho phép UBND thành phố Nam Định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 23/08/2018 Tải về
Quyết định 441/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Nam Định 27/02/2018 Tải về