Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 65/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Lĩnh vực Thành phố Nam Định
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 06/01/2023
Các tệp văn bản đính kèm
08_QD_phe_duyet_ke_hoach_2023_thanh_pho_Nam_Dinh.pdf
Bieu_trinh_KH_2023_thanh_pho.pdf