Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Lĩnh vực Thành phố Nam Định
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 01/08/2022
Các tệp văn bản đính kèm
1361_QD_bo_sung_ke_hoach_su_dung_dat_nam_2022_thang_7.pdf
Bieu_tong_hop_bo_sung_KH2022-_trinh_UB_tinh QĐ1361.pdf