Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày hiệu lực 24/06/2020
Lĩnh vực Thành phố Nam Định
Người kí
Ngày đăng 24/06/2020
Các tệp văn bản đính kèm