Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1396/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 02/07/2021
Lĩnh vực Thành phố Nam Định
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 02/07/2021
Các tệp văn bản đính kèm
09_Quyet_dinh_phe_duyet_Quy_hoach_2021_-_Thanh_pho_ND.pdf