Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
662/KH-STNMT Kế hoạch 662/KH-STNMT tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022 10/03/2022 Tải về
03/2022/TT-BTNMT Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/02/2022 Tải về
704/BTNMT-TĐKTTT Công văn 704/BTNMT-TĐKTTT về việc tuyên truyền, truyền thông tài nguyên và môi trường năm 2022. 10/02/2022 Tải về
Số: 21/2021/TT-BTNMT Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021 Tải về
Số: 573/QĐ-STNMT Quyết định 573/QĐ-STNMT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 18/11/2021 Tải về
Số: 04/KH-BTNMT Kế hoạch 04/KH-BTNMT v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 2021-2025; theo NQ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành TNMT 08/11/2021 Tải về
Số: 15/2021/TT-BTNMT Thông tư 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/08/2021 Tải về
Số: 868/KH-STNMT Kế hoạch 868/KH-STNMT tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2021 01/04/2021 Tải về
Số 448/STNMT-VP Công văn 448/STNMT-VP v/v phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2021 09/02/2021 Tải về
Số: 79/QĐ-BTNMT Quyết định 79/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 18/01/2021 Tải về