Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 2581/STNMT-VP
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 15/08/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Nhiem vu nganh TNMT 2022.pdf
Thong bao KL nhiệm vụ KT-XH 6 tháng 2022.pdf
tiếp tục thực hiện công tác thu đua 6 tháng cuối năm 2022.pdf