Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2022/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người kí Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày đăng 24/10/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT.pdf