Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2023/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người kí Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày đăng 31/07/2023
Các tệp văn bản đính kèm
05-2023-tt-btnmt_Signed.pdf
Phu luc I - DM VTVL cac Bo, co quan ngang Bo_Signed.pdf
Phu luc II - DM VTVL cap tinh_Signed.pdf
Phu luc III - DM VTVL cap huyen_Signed.pdf
Phu luc IV - Mo ta VTVL-R_Signed.pdf