Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 662/KH-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 10/03/2022
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 10/03/2022
Các tệp văn bản đính kèm
KH tuyen tuyen nganh TNMT 2022.pdf