Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
09/2023/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 14/09/2023 Tải về
2031/QĐ-BTNMT QĐ Về việc đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 21/07/2023 Tải về
1096/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 02/06/2023 Tải về
Tải về
992/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 17/05/2023 Tải về
Tải về
1235/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyênnước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/05/2023 Tải về
Tải về
50/QĐ - TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050 06/02/2023 Tải về
65/UBND-VP3 V/v thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ. 01/02/2023 Tải về
02/2023/NĐ-CP Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 Tải về
45/QĐ-BTNMT QĐ Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 12/01/2023 Tải về
2138/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/11/2022 Tải về