Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
648/QĐ-STNMT QĐ V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Công ty vận tải ô tô số 4 tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định. 21/11/2022 Tải về
61/2022/TT-BTC Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính 05/10/2022 Tải về
69/TB-CNVPĐK TB vv hủy bỏ một phần diện tích trong GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 08/08/2022 Tải về
1308/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 25/07/2022 Tải về
Tải về
17/2022/QĐ-UBND QĐ quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nam Định 08/07/2022 Tải về
Tải về
Tải về
80/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh NĐ 06/07/2022 Tải về
78/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh NĐ 06/07/2022 Tải về
14/VBHN-BTNMT Hợp nhất Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP) 16/05/2022 Tải về
1277/TB-STNMT Thông báo 1277/TB-STNMT về việc ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 04/05/2022 Tải về
11/2022/QĐ-UBND Quyết định 11/2022/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 28/04/2022 Tải về
10/2022/QĐ-UBND Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2022 Tải về
Tải về
9/2022/QĐ-UBND Quyết định 9/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/04/2022 Tải về
Tải về
11/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất 22/03/2022 Tải về
125/QĐ-STNMT Quyết định 125/QĐ-STNMT về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 18/03/2022 Tải về
476/QĐ-BTNMT Quyết định 476/QĐ-BTNMT đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 14/03/2022 Tải về
387/QĐ-BTNMT Quyết định 387/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 02/03/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
02/VBHN-BTNMT Xác thực 02/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 28/02/2022 Tải về
03/VBHN-BTNMT Xác thực 03/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính 28/02/2022 Tải về
05/VBHN-BTNMT Xác thực 05/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 28/02/2022 Tải về
04/VBHN-BTNMT Xác thực 04/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 28/02/2022 Tải về