Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
960/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ seri số AP 327305 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 391 tờ bản đồ số 18 - BĐĐC Hải Phong, H. Hải Hậu, T. NĐ. 01/12/2023 Tải về
961/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ seri số AB 855964 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 250 tờ bản đồ số 12 - BĐĐC - X. Hải Lý, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ. 01/12/2023 Tải về
958/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất seri số CU 279829 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 101 tờ bản đồ số 8 - BĐĐC X. Hải Châu, H. Hải Hậu, tỉnh NĐ. 01/12/2023 Tải về
959/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ seri số AĐ 303102 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 247 tờ bản đồ số 38 - BĐĐC - TT Thịnh Long, H Hải Hậu, tỉnh NĐ. 01/12/2023 Tải về
953/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ số sê ri M 652137 do bị mất; cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TSK gắn liền với đất 30/11/2023 Tải về
3468/QĐ-BTNMT Quyết định việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai) 24/11/2023 Tải về
Tải về
922/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm được UBND H. Giao Thủy cấp theo quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 19/8/1997 do bị mất; cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất, với thửa đất 172 tờ bản đồ số 26. 22/11/2023 Tải về
10/VBHN-BTNMT Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đíchsử dụng đất, thu hồi đất 22/11/2023 Tải về
11/VBHN-BTNMT TT QĐ việc lập PASDĐ; lập hồ sơ ranh giới SDĐ;đo đạc, lập BĐ ĐC; xđ giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, QSHN ở và TSK gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 22/11/2023 Tải về
920/QĐ-VPĐK V/v hủy GCNQSDĐ seri số AP 327430 do bị mất; Cấp lại GCNQSDĐ, QSHN ở vàTSK gắn liền với đất đối với thửa đất số 107 tờ bản đồ số 8 - BĐĐC xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 21/11/2023 Tải về