Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 55/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Lĩnh vực Nghĩa Hưng
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 06/01/2023
Các tệp văn bản đính kèm
06_QD_phe_duyet_ke_hoach_2023_huyen_Nghia_Hung.pdf
Bieu_kem_theo_TT_So_KH2023_Nghia_Hung.pdf