Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Lĩnh vực Nam Trực
Người kí Nguyễn Phùng Hoan
Ngày đăng 11/03/2021
Các tệp văn bản đính kèm
qd_phe_duyet_ke_hoach_2021_huyen_nam_truc_dagop.pdf