Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 64/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Lĩnh vực Mỹ Lộc
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 06/01/2023
Các tệp văn bản đính kèm
02_QD_phe_duyet_ke_hoach_2023_huyen_My_Loc.pdf
KH_2023_huyen_My_Loc.pdf