Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày hiệu lực 21/01/2019
Lĩnh vực Mỹ Lộc
Người kí Nguyễn Phùng Hoan
Ngày đăng 21/01/2019
Các tệp văn bản đính kèm
vb-414nobarcode14225945_201901220239448080.pdf