Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1031/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Lĩnh vực Mỹ Lộc
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 13/05/2021
Các tệp văn bản đính kèm
05_Quyet_dinh_phe_duyet_Quy_hoach_2021_-_My_Loc.pdf