Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
443/QĐ-STNMT Quyết định 443/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng Khu xử lý nước sạch chi nhánh cấp nước Vụ Bản của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định" tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản 22/09/2023 Tải về
442/QĐ-STNMT Quyết định 442/QĐ-STNMT về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung Lương Xá, Phú Ốc, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định" của UBND thành phố Nam Định 22/09/2023 Tải về
444/QĐ-STNMT QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng cơ sở kinh doanh, đóng gói và trưng bày, bán sản phẩm phụ tùng xe gắn máy, xe gắn máy 2 bánh, xe máy điện" của Công ty Cổ phần Vina Thái tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định 22/09/2023 Tải về
433/QĐ-STNMT QĐ về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 17 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần du lịch Nam Định 20/09/2023 Tải về
434/QĐ-STNMT QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 14 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội 20/09/2023 Tải về
435/QĐ-STNMT QĐ về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 16 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần du lịch Nam Định 20/09/2023 Tải về
436/QĐ-STNMT QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại lô số 15 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội 20/09/2023 Tải về
425/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí khung cửa nhôm kính, kết cấu thép và nhà bạt không gian" của Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Thành Công tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 15/09/2023 Tải về
426/QĐ-STNMT QĐ về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy phối trộn sơn My Skill" của Công ty Cổ phần sơn My Skill 15/09/2023 Tải về
427/QĐ-STNMT QĐ Thành lập đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho cơ sở "Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 10 triệu viên/năm" của Công ty TNHH MTV Tường Giang tại xã tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 15/09/2023 Tải về