Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 638/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 18/11/2022
Các tệp văn bản đính kèm
QDTL duong Tình NGhĩa.pdf