Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 426/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 15/09/2023
Các tệp văn bản đính kèm
2. QDTL NMSX sơn My Skill.pdf