Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
19/2023/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/11/2023 Tải về
38/2023/QĐ-UBND QĐ bãi bỏ Quyết định số 927/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30/10/2023 Tải về
2901/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/10/2023 Tải về
Tải về
Tải về
18/CT-UBND Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/10/2023 Tải về
334/QĐ-TTg QUYẾTĐỊNH Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/04/2023 Tải về
1753/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/09/2022 Tải về
446/UBND-VP3 Công văn 446/UBND-VP3 v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 23/06/2022 Tải về
Số: 133/NQ-CP Nghị quyết 133/NQ-CP... trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2017 -2020 (đã khởi công và sắp khởi công) 19/10/2021 Tải về
Số: 12/2021/TT-BTNMT Thông tư 12/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn ...công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021 Tải về
Số: 1985 /TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 02/07/2020 Tải về