Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1753/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/09/2022 Tải về
446/UBND-VP3 Công văn 446/UBND-VP3 v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 23/06/2022 Tải về
Số: 133/NQ-CP Nghị quyết 133/NQ-CP... trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2017 -2020 (đã khởi công và sắp khởi công) 19/10/2021 Tải về
Số: 12/2021/TT-BTNMT Thông tư 12/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn ...công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021 Tải về
Số: 1985 /TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 02/07/2020 Tải về
Số 1621/TB-STNMT Thông báo 1621/TB-STNMT Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 04/06/2020 Tải về
số 23/2020/NĐ-CP Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 24/02/2020 Tải về
số 26/2019/TT-BTNMT Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019 Tải về
số 2286/TB-STNMT Thông báo 2286/TB-STNMT v/v kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 31/07/2019 Tải về
số 1862/STNMT-TNNKS Công văn 1862/STNMT-TNNKS về kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá khoáng sản cát tại KV S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy 02/07/2019 Tải về
số 1164/TB-STNMT Thông báo 1164/TB-STNMT kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực S2 14/05/2019 Tải về
số 957/TB-STNMT Thông báo 957/TB-STNMT Mời tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S2, mỏ cát Giao Thiện, trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy 23/04/2019 Tải về
số 956/TB-STNMT Thông báo 956/TB-STNMT Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 23/04/2019 Tải về
số 28/2018/TT-BTNMT Thông tư số 28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 26/12/2018 Tải về
số 04/QĐ- UBND Quyết định 04/QĐ- UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 18/02/2016 Tải về