Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
334/QĐ-TTg QUYẾTĐỊNH Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/04/2023 Tải về
1753/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/09/2022 Tải về
446/UBND-VP3 Công văn 446/UBND-VP3 v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 23/06/2022 Tải về
Số: 133/NQ-CP Nghị quyết 133/NQ-CP... trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam phía Đông, giai đoạn 2017 -2020 (đã khởi công và sắp khởi công) 19/10/2021 Tải về
Số: 12/2021/TT-BTNMT Thông tư 12/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn ...công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021 Tải về
Số: 1985 /TB-STNMT Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát 02/07/2020 Tải về
Số 1621/TB-STNMT Thông báo 1621/TB-STNMT Mời tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại Lô số 14, Lô số 15, Lô số 16, Lô số 17, Lô số 18, Lô số 19 thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 04/06/2020 Tải về
số 23/2020/NĐ-CP Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 24/02/2020 Tải về
số 26/2019/TT-BTNMT Thông tư 26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019 Tải về
số 2286/TB-STNMT Thông báo 2286/TB-STNMT v/v kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực S2, trên sông Hồng thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 31/07/2019 Tải về