Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu số 23/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 24/02/2020
Ngày hiệu lực 10/04/2020
Lĩnh vực Khoáng sản
Người kí Nguyễn Xuân Phúc
Ngày đăng 24/02/2020
Các tệp văn bản đính kèm
23.signed.pdf