Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu Số: 1985 /TB-STNMT
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 02/07/2020
Ngày hiệu lực 01/01/1970
Lĩnh vực Khoáng sản
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 02/07/2020
Các tệp văn bản đính kèm
07_tb_kq_lua_chon_to_chuc_dau_gia_khu_vuc_nghia_hung_20200702110007831830_signed20200702021418.pdf