Loại văn bản Công văn
Số, ký hiệu 446/UBND-VP3
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Lĩnh vực Khoáng sản
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 23/06/2022
Các tệp văn bản đính kèm
Tang_cuong_quan_ly_khoang_san.pdf