Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
3609/STNMT-BKTTVBĐKH V/v công khai dự thảo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 04/11/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
14/2022-TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 27/10/2022 Tải về
30/SY-UBND Bản sao Công văn số 5754/BTNMT-TCKTTV ngày 29/9/2022 của Bộ TN&MT v/v giới thiệu Báo cáo đánh giá tiềm năng năng lượng bức xạ, gió và sóng tại VN 29/09/2022 Tải về
Tải về
Tải về
2518/STNMT-BKTTVBĐKH Công văn 2518/STNMT-BKTTVBĐKH v/v mời tham gia Cuộc thi ảnh ASEAN 09/08/2022 Tải về
Tải về
2515/STNMT-BKTTVBĐKH Công văn 2515/STNMT-BKTTVBĐKH v/v mời tham gia Giải báo chí "Giảm ô nhiễm nhựa đại dương" năm 2022 08/08/2022 Tải về
Tải về
08/2022/TT-BTNMT V/v ban hành Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 Tải về
973/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 26/05/2022 Tải về
59/QĐ-BTNMT Quyết định 59/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/01/2022 Tải về
01/2022/TT-BTNMT Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022 Tải về
Tải về
8272/BTNMT-BĐKH Công văn 8272/BTNMT-BĐKH v/v ký văn bản gửi Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 tới các cơ quan 31/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Số: 13/2021/TT-BTNMT Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 26/08/2021 Tải về
Số: 08/2021/TT-BTNMT Thông tư 08/2021/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 30/06/2021 Tải về
Số: 20/2020/TT-BTNMT Thông tư 20/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt 30/12/2020 Tải về
Số: 04/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 09/07/2020 Tải về
số 16/2019/TT-BTNMT Thông tư 16/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn 30/09/2019 Tải về
số 30/2018/TT-BTNMT Thông tư 30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 26/12/2018 Tải về
số 29/2018/TT-BTNMT Thông tư 29/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 26/12/2018 Tải về
Số 14/2018/TT-BTNMT Thông tư 14/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn 18/10/2018 Tải về
Số 07/2016/TT-BTNMT Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/05/2016 Tải về