Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
03/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn 30/08/2023 Tải về
04/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn 30/08/2023 Tải về
06/2023/TT-BTNMT Thông tư Về việc trình ban hành Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch 31/07/2023 Tải về
24/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 30/12/2022 Tải về
25/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 30/12/2022 Tải về
4023/QĐ-BTNMT QĐ Đính chính Phụ lục III.1 của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 30/12/2022 Tải về
22/2022/TT-BTNMT Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thuỷ văn 20/12/2022 Tải về
18/2022/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 21/11/2022 Tải về
14/2022-TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng 27/10/2022 Tải về
30/SY-UBND Bản sao Công văn số 5754/BTNMT-TCKTTV ngày 29/9/2022 của Bộ TN&MT v/v giới thiệu Báo cáo đánh giá tiềm năng năng lượng bức xạ, gió và sóng tại VN 29/09/2022 Tải về
Tải về
Tải về