Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 04/01/2023
Các tệp văn bản đính kèm
01_QD_phe_duyet_ke_hoach_2023_huyen_Hai_Hau (1).pdf
Bieu_10_CH_2023_-_sauHDND_Hai_Hau.pdf