Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1945/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 21/10/2022
Các tệp văn bản đính kèm
12_QD_bo_sung_ke_hoach_tai_dinh_cu_huyen_Hai_Hau.pdf
Bieu_tong_hop_bo_sung_KH2022-_trinh_UB_tinh_huyen_Hai_Hau_(tai_dinh_cu).pdf