Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 25/04/2019
Ngày hiệu lực 25/04/2019
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí Nguyễn Phùng Hoan
Ngày đăng 25/04/2019
Các tệp văn bản đính kèm
374201953qd-857_201905031043228119436.pdf