Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí
Ngày đăng 12/04/2019
Các tệp văn bản đính kèm
3742019416qd-781_201904161350481654084-1.pdf