Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2857/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 27/12/2021
Các tệp văn bản đính kèm
19_QD_phe_duyet_ke_hoach_2022_huyen_Hai_Hau.pdf
Bieu_10_CH_2022_-_Hai_Hau.pdf