Loại văn bản
Số, ký hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 20/11/2018
Ngày hiệu lực 20/11/2018
Lĩnh vực Hải Hậu
Người kí Nguyễn Phùng Hoan
Ngày đăng 20/11/2018
Các tệp văn bản đính kèm
hai_hau.pdf