Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
Số 19/2021/TT-BTNMT Thông tư 19/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 19/10/2021 Tải về
Số: 07/2021/TT-BTNMT Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021 Tải về
Số: 15/2020/TT-BTNMT Thông tư 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/11/2020 Tải về
Số: 13/2020/TT-BTNMT Thông tư 13/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám 30/10/2020 Tải về
Số: 12/2020/TT-BTNMT Thông tư 12/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020 Tải về
03/2020/TT-BTNMT Thông tư 03/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 29/05/2020 Tải về
Số 02/2020/TT-BTNMT Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông 29/04/2020 Tải về
số 18/2020/NĐ-CP Nghị định 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020 Tải về
số 23/2019/TT-BTNMT Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019 Tải về
số 14/2019/TT-BTNMT Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 Tải về