Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
06/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022 Tải về
Tải về
07/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022 Tải về
Tải về
16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 09/06/2022 Tải về
15/VBHN-BTNMT Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 07/06/2022 Tải về
852/QĐ-UBND Quyết định 852/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 06/05/2022 Tải về
Tải về
397/QĐ-UBND Quyết định 397/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 25/02/2022 Tải về
Tải về
88/QĐ-BTNMT Quyết định 88/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường 14/01/2022 Tải về
Số 19/2021/TT-BTNMT Thông tư 19/2021/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 19/10/2021 Tải về
Số: 07/2021/TT-BTNMT Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021 Tải về
Số: 15/2020/TT-BTNMT Thông tư 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/11/2020 Tải về
Số: 13/2020/TT-BTNMT Thông tư 13/2020/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám 30/10/2020 Tải về
Số: 12/2020/TT-BTNMT Thông tư 12/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020 Tải về
03/2020/TT-BTNMT Thông tư 03/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 29/05/2020 Tải về
Số 02/2020/TT-BTNMT Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông 29/04/2020 Tải về
số 18/2020/NĐ-CP Nghị định 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020 Tải về
số 23/2019/TT-BTNMT Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019 Tải về
số 14/2019/TT-BTNMT Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 16/08/2019 Tải về
số 12/2019/TT-BTNMT Thông tư 12/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám 05/08/2019 Tải về
08/TT-BTNM Thông tư 08/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1:10.000; 1:500.000; 1:1.000.000 05/07/2019 Tải về
Số 818/QĐ-BTNMT Quyết định 818/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT 03/04/2019 Tải về