Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2022/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
Người kí Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày đăng 30/06/2022
Các tệp văn bản đính kèm
TT 06.pdf
Quy chuẩn KTQG.pdf