Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2023/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyễn và Môi trường
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
Người kí Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày đăng 27/06/2023
Các tệp văn bản đính kèm
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1-2.000, 1-5.000.pdf