Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1453/QĐ-STNMT Quyết định số 1453/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc đặt hàng thực hiện gói thầu số VILG-NDI-FA-01 phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc và huyện Nghĩa Hưngsử dụng kinh phí thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới 22/05/2020 Tải về
1454/QĐ-STNMT Quyết định số 1454/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc đặt hàng thực hiện gói thầu số VILG-NDI-FA-02 phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu sử dụng kinh phí thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới 22/05/2020 Tải về
1054/QĐ-STNMT Quyết định số 1054/QĐ-STNMT ngày 13/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 5 huyện huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng; 13/05/2020 Tải về
1055/QĐ-STNMT Quyết định số 1055/QĐ-STNMT ngày 13/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 5 huyện huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng; 13/05/2020 Tải về
1248/QĐ-STNMT Quyết định số 1248/QĐ-STNMT ngày 29/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 8: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản; 29/04/2020 Tải về
2688/QĐ-STNMT Quyết định số 2688/QĐ-STNMT ngày 04/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy; 09/04/2019 Tải về