Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
428/QĐ-STNMT QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kênh thoát nước KCN Dệt may Rạng Đông tại vùng bãi triều đất công do UBND huyện Nghĩa Hưng quản lý được UBND tỉnh tạm giao quyền quản lý hành chính cho UBND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng 15/09/2023 Tải về
432/QĐ-STNMT QĐ Về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ việc xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty CPĐTPT Rạng Đông thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kênh thoát nước KCN Dệt may Rạng Đông tại vùng bãi triều đất công do UBND huyện Nghĩa Hưng quản lý được UBND tỉnh tạm giao quyền quản lý hành chính cho UBND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng 15/09/2023 Tải về
Tải về
409/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biến động đường bờ biển và ứng dụng công nghệ viễn thám cập nhật, theo dõi biến động đường bờ biển tỉnh Nam Định 07/09/2023 Tải về
Tải về
410/QĐ-STNMT QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định năm 2023 07/09/2023 Tải về
395/QĐ-STNMT Quyết định: V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập Đề án "Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Nam Định 25/08/2023 Tải về
365/QĐ-STNMT QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Đo đạc hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phục vụ hoạt động kiểm tra đất đai 09/08/2023 Tải về
174/QĐ-TTDL&PTQĐ Quyết định 174/QĐ-TTDL&PTQĐ nề việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoạch đất thương mại, dịch vụ tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 28/07/2023 Tải về
175/TTDL&PTQĐ Công văn 175/TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/07/2023 Tải về
Tải về
162/TB-TTDL&PTQĐ Thông báo 162/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoạch đất thương mại, dịch vụ tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 12/07/2023 Tải về
337/QĐ-STNMT Quyết định 337/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. 07/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về